NY BOG I SEPTEMBER 2022

”MIDT- OG VESTJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN” 

BOGANMELDELSE AF TOVE UTH

Nedkastningschefens datter, Tove Uth, skriver følgende: Det er et formidabelt arbejde Pernille Ann Pedersen har udført og stadig har gang i. Det afkræver stor respekt og tak til Pernille for den udholdenhed og fokusering hun besidder. De mange bind, det efterhånden er blevet til, er af et omfang og en vægt, der ikke bare er noget, man bærer hjem i en almindelig bibliotekspose. Værkerne er skattekister af oplysninger, som dækker selv de yderste og mest afsi-des liggende steder. Med personlige beretninger, autentiske dokumenter og bille-der, som ingen andre værker fra besættelsen har haft adgang til, er Pernilles vær-ker noget helt enestående. Med tidens store interesse for besættelsestiden udgør værket et væsentligt bidrag til forståelsen og kendskabet til de enkelte modstandsfolks valg og beslutning for at gå ind i kampen. En ikke uvæsentlig detalje i den situation, som vi står i dag med krig i Europa, Rus-land og Ukraine, kan vi have behov for at orientere os bagud for at hente mod og styrke i vores stillingtagen til, hvor vi selv står. Med bind 5, der bl.a. omhandler mod-tagerpladser i Horsens-Vejle området, er historien om Toldstrups 289 modtager-pladser dokumenteret med et kort til hver plads.